Hoeveel mensen passen er in de tent?

Per tenttype geven wij twee getallen op van het aantal mensen dat in de tent kan slapen. Als eerste een aantal dat voldoende comfortabel is en geschikt voor gebruik met veldbedden, het tweede getal is het absolute maximum gebaseerd op 60 cm breed per persoon en tegen elkaar aan.