Is de tent brandveilig?

Het tentdoek van de door ons verhuurde tenten is allemaal stuk voor stuk afkomstig van de Nederlandse defensie. Het Ministerie van Defensie stelt uiteraard hoge eisen aan dit materiaal en logischerwijze ook  aan de brandveiligheid, echter worden deze certificaten niet aan ons ter beschikking gesteld.

Brandweerkorpsen hebben regelmatig proefjes genomen met het doek waaruit bleek dat de tenten  aan de eisen voldoen, dit geeft ons alleen geen certificaat.

Bij calamiteiten kan men door de twee uitgangen razendsnel naar buiten. De constructie heeft een licht gewicht die bij onwaarschijnlijke inzakking nauwelijks letsel kan veroorzaken.

Extra veiligheid kan met een brandblusser en een rookmelder.